Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej www.bilety.scenaatm.pl.
 2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1. wyrażenie zgody na "warunki zakupu" i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a ATM Sceną na Bielanach z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce,  ul. Dwa Światy 1, zwanym dalej Sceną;
  2. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.scenaatm.pl, tj.:
   1. rejestracji Kupującego na stronie (tylko w przypadku transakcji),
   2. wyboru spektaklu i liczby biletów,
   3. sprawdzenia danych,
   4. potwierdzenia dokonania zamówienia oraz otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Scenę.
 3. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl – lub telefonicznie: 61 630 60 05.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas procesu zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Scenę w ramach sprzedaży biletów będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów, jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Scenę* – przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania wraz z prawem kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 Ustawy. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest ATM Scena na Bielanach.
 7. Scena nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Scena nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej dzień przed spektaklem. W terminie krótszym istnieje możliwość zakupu biletów poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Scena zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 12. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Scena nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
 13. W przypadku odwołania spektaklu Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest jedynie na konto, z którego realizowana była zapłata, zgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 14. Scena zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze.
 15. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.scenaatm.pl.
 16. Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię. W takim przypadku nie przysługują również zwrot ani wymiana biletu.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia na bilet przez Scenę.
 18. Scena nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący nabywają bilety. Scena nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.scenaatm.pl.
 20. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

*wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oferowanych przez Scenę zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).